Teorija, kritika

Utopija umetnosti

770,00 RSD

Teorija, kritika

Šta je postmodernizam?

770,00 RSD
4.900,00 RSD

Društvene nauke

Etička kriitika umetnosti

1.834,00 RSD

Teorija, kritika

IZMEŠTANJE HORIZONTA

880,00 RSD

Teorija, kritika

IZMEĐU DELA I PREDMETA

693,00 RSD

Teorija, kritika

FLUIDNI KONTEKST

880,00 RSD

Film i pozorište

CIMANJE SLIKE

1.540,00 RSD
990,00 RSD
689,70 RSD

Teorija, kritika

Teorije kulture 36500

2.112,00 RSD

Teorija, kritika

O umetnosti 33671

1.760,00 RSD

Teorija, kritika

Virtuelna umetnost

2.310,00 RSD

Teorija, kritika

Večna sadašnjost

990,00 RSD

Društvene nauke

Umetnost i kultura otpora

1.430,00 RSD

Društvene nauke

Sociologija umetnosti

1.650,00 RSD

Društvene nauke

Samooblikovanje u renesansi

1.870,00 RSD
1.650,00 RSD

Teorija, kritika

Moderna umetnost III

1.430,00 RSD

Teorija, kritika

Moderna umetnost II

1.430,00 RSD

Teorija, kritika

Moderna umetnost I

1.430,00 RSD

Teorija, kritika

Likovi romantizma

1.540,00 RSD

Društvene nauke

Kultura

1.100,00 RSD
1.760,00 RSD

Društvene nauke

Jezik novih medija

1.980,00 RSD