Geografija

Karte

2.475,00 RSD

Ekonomija, marketing, menadžment

Veštačka inteligencija za poslovanje

1.265,00 RSD

Fakultet

Matematika

999,00 RSD

Prirodne i tehničke nauke

Digitalna prav(d)a

2.750,00 RSD

Društvene nauke

Nauke i moći

880,00 RSD
2.898,50 RSD

Društvene nauke

Filozofija nauke

693,00 RSD

Biologija, botanika

Učiti od prirode

935,00 RSD

Biologija, botanika

Tajni život tla

1.760,00 RSD

Fakultet

Neurologija

880,00 RSD

Popularna nauka

Gradac 157/158/159

1.100,00 RSD
-30%
3.189,78 RSD
-30%
1.017,19 RSD
-30%
2.524,20 RSD
-30%
1.504,24 RSD
-30%
875,51 RSD

Prirodne i tehničke nauke

Tehnologija obrade 33221

2.970,00 RSD

Filozofija

Geometrija

682,00 RSD
1.870,00 RSD