Pripremni testovi za polaganje male mature

Srpski jezik test prijemni 2022/2023.

440,00 RSD

Pripremni testovi za polaganje male mature

Matematika test prijemni 2022/2023.

330,00 RSD

Četvrti razred

Edukativni krug: Afrika

220,00 RSD

Četvrti razred

Edukativni krug Srbija

220,00 RSD
220,00 RSD
220,00 RSD

Četvrti razred

Edukativni krug: Evropa

220,00 RSD

Četvrti razred

Edukativni krug boja

220,00 RSD

Četvrti razred

Edukativni krug: Azija

220,00 RSD

Četvrti razred

Edukativni krug Amerika

220,00 RSD
490,00 RSD
490,00 RSD
490,00 RSD

Pripremni testovi za polaganje male mature

KNJIŽEVNOST I GRAMATIKA 1 zbirka zadataka

750,00 RSD

Pripremni testovi za polaganje male mature

Vežbanka za maturu SRPSKI JEZIK

499,00 RSD

Pripremni testovi za polaganje male mature

SRPSKI JEZIK Zbirka zadataka za završni ispit

990,00 RSD

Pripremni testovi za polaganje male mature

MATEMATIKA Zbirka zadataka za završni ispit

990,00 RSD

Pripremni testovi za polaganje male mature

ISTORIJA Zbirka zadataka za završni ispit

850,00 RSD