Postupak reklamacije

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.

U slučaju reklamacije, pošaljite Vaš zahtev na e-mail adresu:

info@bigzknjizara.rs

Rok za izjavu reklamacije je 3 radna dana po prijemu paketa na kućnu adresu.

Odgovor na reklamaciju iznosi 8 dana od dana prijema, dok rok za rešavanje reklamacije iznosi 15 dana.

Potrebno je navesti sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj fiskalnog računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fiskalni račun, a na koverti napišite „reklamacija“ i broj dokumenta (račun/otpremnica) koji ste dobili. Molim Vas da ne zaboravite da priložite originalni dokument (fiskalni račun) jer bez njega, nažalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu.

Nakon što oštećena roba stigne u naše prostorije i provere opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na Vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe. Robu ne možete ostaviti lično u nekoj od prodajnih objekata BIGZ školstva d.o.o.

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije.

Pravo na odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora:

  • pre nego što primi porudžbinu, u kom slučaju je dovoljno da ne primi pošiljku, i
  • u roku od 14 dana od kada mu je proizvod predat.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac treba da pošalje obaveštenje mejlom na info@bigzknjizara.rs, kao i popunjen obrazac o odustanku od ugovora koji se može preuzeti ovde. Prilikom slanja obaveštenja i obrasca o odustajanju, kupac može, ali nije u obavezi, da navede razloge svog odustanka od ugovora.

Prodavac je dužan da potrošaču elektronskim putem potvrdi prijem zahteva za odustajanje od ugovora.

Kupac je dužan da pošalje robu u roku od 14 dana od slanja obrasca o odustanku od ugovora i sam će snositi troškove vraćanja robe, sem u slučajevima ukoliko dobije pogrešnu ili oštećenu robu, ili ako je odustao od kupovine pre nešto što mu je roba stigla na kućnu adresu, odnosno odbio da istu primi.
Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, roba se više ne moze vratiti.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je vraćena roba neoštećena. U slučaju oštećenja robe koje je rezultat neadekvatnog rukovanja, kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost nastupila krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.

Prodavac  je dužan da u roku od 14 dana nakon prijema obrasca vrati novac na račun koji je kupac naveo u obrascu.