-10%

Autobiografije, biografije, memoari, pisma

Annette, epska junakinja

1.989,00 RSD

Film i pozorište

Godard – biografija

4.726,00 RSD

Domaći pisci

Brod za Issu

2.456,00 RSD

Autobiografije, biografije, memoari, pisma

Virginia Woolf: biografija

891,00 RSD

Društvene nauke

Uspon islamizma

693,00 RSD

Društvene nauke

Tisuću platoa

4.726,00 RSD
4.238,00 RSD

KNJIŽEVNOST

Sveti Billy

1.188,00 RSD

Društvene nauke

Subjektivnost i istina

1.782,00 RSD

Društvene nauke

Strašna djeca novog vijeka

3.097,00 RSD

KNJIŽEVNOST

Sloboda ili smrt

1.485,00 RSD

Društvene nauke

Rad na mitu

1.782,00 RSD

Društvene nauke

Povijest Češke

1.630,00 RSD

Društvene nauke

Logika smisla

1.782,00 RSD
693,00 RSD

Društvene nauke

Kratka povijest Indije

891,00 RSD
1.683,00 RSD

Društvene nauke

Hrana kao kultura

990,00 RSD

Društvene nauke

Hrabrost istine

1.782,00 RSD

Autobiografije, biografije, memoari, pisma

HENRY MILLER: ŽIVOT

1.584,00 RSD

Autobiografije, biografije, memoari, pisma

Hannah Arent – intelektualna biografija

990,00 RSD
693,00 RSD

Društvene nauke

Emocije i duševni mir

1.782,00 RSD

Društvene nauke

Dijalozi

1.426,00 RSD
1.188,00 RSD
6.356,00 RSD