Pedagogija

LOGOMOTORIKA

880,00 RSD

Priručnici za predavače, vaspitače i edukatore

OBUKA NEPLIVAČA I SPASAVANJE UTOPLJENIKA

490,00 RSD

Priručnici za predavače, vaspitače i edukatore

METODE FIZIČKOG VASPITANJA za nastavnike u osnovnoj školi

1.990,00 RSD

Priručnici za predavače, vaspitače i edukatore

IGRE ZA MOTORIČKO UČENJE

1.090,00 RSD

Priručnici za predavače, vaspitače i edukatore

FIZIČKO VASPITANJE ZA CELOŽIVOTNU FORMU

1.990,00 RSD